Пошук па сайту
Гжельский государственный университетГомельский государственный технический университет
Белорусский государственный экономический университетБелорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный технологический университетФНКА Белорусов России

Нравится

Погода Минск
Информация сайта pogoda.by
Кафедра беларускай і замежнай філалогіі

Адрас: 220007, г. Мінск, вул. Рабкораўская, 17
каб. 402 (загадчык кафедры) 408 (кафедра)
тэл.: 8-017-264-70-83
e-mail: kaffiloll@mail.ru

Кафедра беларускай і замежнай філалогіі

Кафедра беларускай і замежнай філалогіі была створана ў 2018 годзе ў выніку аб’яднання кафедры беларускай філалогіі (год стварэння 1975) і сусветнай літаратуры (год стварэння 1975), якая існавала з 2006 года і кафедры замежных моў, якая існавала з 1975 года. Сёння кафедра – важнае падраздзяленне ў структуры БДУ культуры і мастацтваў са стабільным высокапрафесійным навуковым і педагагічным калектывам, дзе арганічна спалучаюцца вопыт і творчыя напрацоўкі старэйшых супрацоўнікаў і талент маладых кадраў. Штат кафедры складаецца з 21 выкладчыка, з іх 1, прафесар (доктар навук), 4 прафесары, 5 дацэнтаў, 10 старшых выкладчыкаў, 1 выкладчык і 2 лабаранты.

Пры кафедры створаны Праблемны савет па філалагічных дысцыплінах, які праводзіць экспертызу каныдацкіх і доктарскіх дысертацый літаратуразнаўчага і мовазнаўчага профілю.

На кафедры існуе комплексная еднасць навукова-даследчых, навукова-метадычных і навукова-творчых інтарэсаў выкладчыкаў, што рэалізуецца ў публікацыях навуковых артыкулаў, вучэбных праграм, метадычных дапаможнікаў, творчых прац (выданне літаратурна-мастацкіх зборнікаў, матэрыялы якіх выкарыстоўваюцца ў вучэбным працэсе пры выкладанні адпаведных філалагічных дысцыплін і курсаў па выбары, у правядзенні літаратурных вечарын), забяспечвае выкладанне базавага курса замежнай мовы (англійская, нямецкая, французская, іспанская) на ўсіх факультэтах, а таксама ажыццяўляе работу з магістрантамі і аспірантамі, якія рыхтуюцца да здачы кандыдацкага экзамену па замежнай мове.

Вучэбна-метадычная і арганізацыйная праца кафедры накіравана на фарміраванне ў будучага спецыяліста сферы культуры беларускамоўнай камунікатыўнай кампетэнцыі, якая дазваляе выкарыстоўваць беларускую мову як сродак прафесійных і міжасобасных зносін. Галоўнымі прынцыпамі навучання замежным мовам з’яўляюцца: мэтанакіраванасць навучання, узмацненне яго матывацыі і інфармацыйнай ёмістасці зместу, ужыванне сучасных метадаў навучання, актывізацыя навучальнага працэсу, выкарыстанне інавацыйных інфармацыйных тэхнічных сродкаў навучання.  З мэтай узмацнення профiльна арыентаванага навучання замежнай мове выкладчыкі кафедры выкарыстоўваюць аўтэнтычныя тэксты і тэрміналагічныя слоўнікі па спецыяльнасцях, сучасныя метады навучання, аўдыявізуальныя сродкі, вучэбныя і прамежкавыя праграмы ў камп’ютарных класах універсітэта. Кіруемая самастойная работа студэнтаў таксама арганізавана з выкарыстаннем сучасных мультымедыйных сродкаў навучання замежным мовам.

Асноўная ўвага надаецца развіццю ў студэнтаў камунікатыўных уменняў і навыкаў з выкарыстаннем прафесійна арыентаваных матэрыялаў, інавацыйных тэхналогій і сучасных методык выкладання.

Навукова-даследчая работа кафедры – асноўны паказчык, своеасаблівы камертон усёй вучэбна-метадычнай і выхаваўчай работы. Навукова-даследчая работа выкладчыкаў кафедры вядзецца па наступных накірунках: “Традыцыі і наватарства ў сучаснай беларускай літаратуры”, “Літаратура і культура: кантактна-генетычныя сувязі”, “Функцыяванне мовы на сучасным этапе”, “Канцэптуальнае асэнсаванне нацыянальнай літаратурнай і моўнай спадчыны ў кантэксце праблем глабалізацыі”, “Беларуская філалогія і сусветная літаратура ў кантэксце сусветных мастацкіх працэсаў” (навуковы кіраўнік загадчык, прафесар кафедры Пісарэнка А. М.). Выкладчыкамі кафедры таксама вядзецца вялікая навукова-метадычная дзейнасць па планавай тэме “Актуалізацыя пытання прафесійна-арыентаванага навучання замежным мовам” (навуковы кіраўнік прафесар кафедры Кускоў М. І.).

Асноўныя мэты кафедры – фарміраванне гуманітарнай кампетэнцыі будучага спецыяліста ў галіне беларускай філалогіі і замежнай літаратуры, якая дазволіць выкарыстаць набытыя веды як сродак прафесійнай рэалізацыі, фарміраванне іншамоўнай камунікатыўнай кампетэнцыі будучага спецыяліста, якая дазваляе выкарыстоўваць замежную мову як сродак прафесійных і міжасобасных зносін.

Кафедра ставіць перад сабой наступныя задачы:

• садзейнічаць развіццю культуры навуковага пошуку як аднаго з аспектаў фарміравання прафесійнай культуры высокакваліфікаванага спецыяліста;

• сфарміраваць у студэнтаў сістэмнае мысленне і ўспрыманне літаратурнага твора як з’явы мастацкай культуры;

• выхоўваць рознабакова развітую асобу, якая мае эстэтычны густ і можа арыентавацца ў свеце мастацкіх з’яў;

• навучыць правільна ацэньваць моўныя з’явы і іх ролю ў нацыянальнай культуры;

• вызначыць асаблівасці развіцця, месца і ролі беларускай літаратуры ў сусветным літаратурным працэсе.

• фарміраваць іншамоўныя (англійскую, нямецкую, французскую, іспанскую) камунікатыўныя кампетэнцыі.

Кафедра сумесна з бібліятэкай праводзіць актыўную работу па забеспячэнні студэнтаў сучаснымі падручнікамі і мультымедыйнымі сродкамі навучання. Выпісваюцца перыядычныя выданні на англійскай, нямецкай і французскай мовах. Створана электронная бібліятэка па замежных мовах, якая мае звыш 1000 найменняў электронных кніг, падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, артыкулаў, слоўнікаў і г.д.

 

 


Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў© Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў

<img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" />
windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> Кафедра беларускай і замежнай філалогіі