Пошук па сайту
Гжельский государственный университетГомельский государственный технический университет
Белорусский государственный экономический университетБелорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный технологический университетФНКА Белорусов России
Нравится

Погода Минск
Информация сайта pogoda.by
Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства

Адрас: 220001, г.Мінск, вул. Рабкораўская, д.17

каб. 512 (заг. кафедры), 510 (кафедра)

e-mail: kafistbel@buk.by

тэл. +375 17 209-49-97

Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства

Гісторыя кафедры пачынаецца з 1975г., з моманту стварэння Мінскага інстытута культуры (зараз Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў). У 1994 г. была прынята пастанова аб адкрыцці ў Беларускім універсітэце культуры новай спецыяльнасці “Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і культуры”. Падрыхтоўку спецыялістаў у галіне музеязнаўства і аховы гісторыка-культурнай спадчыны павінна была ажыццяўляць кафедра этналогіі, у 1996 г. аб’яднаная з кафедрай гісторыі і перайменаваная ў кафедру гісторыі Беларусі і музеязнаўства. З 1975 г. і па 2006 г. яе ўзначальваў вядомы беларускі гісторык, прафесар, доктар гістарычных навук А. П. Грыцкевіч. У розны час на кафедры працавалі і працуюць вядомыя вучоныя, дактары навук, прафесары А. І. Мальдзіс, А.І.Лакотка, Я. М. Сахута, В.С.Цітоў, А.А.Гужалоўскі, дацэнты І. К. Цішчанка, Т. М. Луцэвіч (Мікуліч), В. У. Скалабан, І. Д. Стадуб і інш. З 2006 па 2009 г. кафедру ўзначальваў доктар культуралогіі, прафессар А.І.Смолік. З 2009 г. загадчык кафедры – доктар гістарычных навук, прафесар М.А.Бяспалая. Сярод выкладчыкаў кафедры адзін доктар і 6 кандыдатаў навук.

Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства забяспечвае падрыхтоўку кадраў па спецыяльнасці “Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны”: кірункі спецыяльнасці – “Музеязнаўца” і “Менеджар па культурнай спадчыне і турызму”.

За перыяд існавання кафедра падрыхтавала для музеяў краіны не адзін дзесятак кваліфікаваных музеязнаўцаў, некаторыя з іх сталі кіраўнікамі музейных устаноў. Так, Віцебскі абласны краязнаўчы музей узначальвае выпускнік кафедры Г. Савіцкі , Лагойскі раённы краязнаўчы музей – П. Рахоўская, Вілейскі раённы краязнаўчы музей – Н. Аўдзей, Лельчыцкі раённы краязнаўчы музей – А. Казачэнка і інш.

Кафедра забяспечвае выкладанне агульнагістарычных дысцыплін на ўсіх спецыялізацыях універсітэта і спецыяльных дысцыплін для студэнтаў спецыялізацыі “музеязнаўства”: “Гісторыя Беларусі”, “Усеагульная гісторыя”, “Музеі Беларусі”, “Музеі свету”, “Музейная архітэктура”, “Гісторыя і тэорыя музейнай справы”, “Навукова-фондавая дзейнасць музеяў”, “Навукова-даследчая дзейнасць музеяў”, “Музейная педагогіка”, “Навукова-экспазіцыйная дзейнасць музеяў”, “Асновы кансервацыі і рэстаўрацыі помнікаў”, “Ахова гісторыка-культурнай спадчыны”, “Гісторыя матэрыяльнай культуры беларусаў”, “Гісторыя будаўнічай тэхнікі Беларусі”, “Гісторыя архітэктуры Беларусі”, “Археалогія Беларусі”, “Геральдыка”, “Нумізматыка”, “Сфрагістыка”, “Фалерыстыка”, “Крыніцазнаўства”, “Асновы архівазнаўства”, “Асновы дакументазнаўства” і інш.

Акрамя таго, выкладчыкі кафедры распрацавалі шэраг курсаў, якія прапануюцца студэнтам іншых спецыялізацый на выбар: “Гістарычная сімволіка”, “Генеалогія”, “Гісторыя канфесій на Беларусі”, “Гісторыя філатэліі”, “Сярэдневяковая кераміка”, “Жыллё ў звычаях і абрадах беларусаў”, “Беларускае кафлярства”, “Гісторыя навукі і тэхнікі” і інш.

Супрацоўнікі кафедры займаюцца распрацоўкай навуковых тэм “Гісторыка-культурная спадчына Беларусі”; праграма “Культура Беларусі” (2016 – 2016). У 2015 г. у межах праграмы “Культура” закончана распрацоўка задання К-04 «Разработать научно-методические рекомендации внедрения современных музееведческих технологий в деятельность региональных музеев Беларуси». За апошнія 8 гадоў супрацоўнікамі кафедры апублікавана 2 манаграфіі, раздзелы ў калектыўных манаграфіях, вучэбна-метадычныя комплексы, навукова-папулярныя выданні, больш за 300 навуковых артыкулаў.

Выкладчыкі кафедры пастаянна ўдзельнічаюць у рэспубліканскіх і міжнародных навуковых канферэнцыях, з’яўляюцца навуковымі экспертамі музейных праектаў і інш.

Пры кафедры працуе дзённая і завочная магістратура па спецыяльнасці 1-23 80 02 Музеязнаўства, кансервацыя і рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб’ектаў. Штогод абараняюцца магістарскія дысертацыі.

Выпускнікі магістратуры, практыкі музейнай справы маюць магчымасць закончыць аспірантуру па спецыяльнасці 24.00.03 Музеязнаўства, кансервацыя і рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб’ектаў (культуралогія). За апошнія 7 год на кафедры падрыхтаваны і абаронены 4 кандыдацкія дысертацыі.


Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў© Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў

<img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" />
windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства