Пошук па сайту
Гжельский государственный университетГомельский государственный технический университет
Белорусский государственный экономический университетБелорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный технологический университетФНКА Белорусов России

Нравится

Погода Минск
Информация сайта pogoda.by
Супрацоўнікі кафедры


Вячаслаў Віктаравіч КалацэйВячаслаў Віктаравіч Калацэй

загадчык кафедры, кандыдат культуралогіі, дацэнт

Даследуе традыцыйную культуру Еўропы, структуру мыслення і паводзін яе носьбітаў, тэорыю і практыку аховы гісторыка-культурнай спадчыны чалавецтва, займаецца аўдыявізуальнай антрапалогіяй.

Атрымаўшы ступень бакалаўра мастацтваў скончыў кафедру народна-песеннай творчасці ўніверсітэта, аспірантуру БДУКМ, Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Працаваў загадчыкам аддзела фальклору і народных рамёстваў Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, выкладаў ва БДУКМ, па запрашэнні тагачаснага рэктара Ядвігі Дамінікаўны Грыгаровіч быў першым дэканам факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва ўніверсітэта.

Аўтар навуковай манаграфіі «Параўнальная міфалогія» (2009); удзельнік калектыўных манаграфій «Культурная спадчына: сацыялагічна-культуралагічныя даследаванні» (2001), «Штудыі Рэспубліканскай сезоннай фальклорнай школы» (2007), «У тэзаўрусе Беларусі» (2011); аўтар больш за 200 іншых публікацый па пытаннях традыцыйнай культуры. Аўтар сцэнарыя антрапалагічных фільмаў «Адраджэнне абрада Ваджэнне і пахаванне Стралы ў вёсках Стаўбун і Неглюбка» (2011); «Сонца – на лета, зіма – на мароз!» (2010).

Арганізатар першых Рэспубліканскіх змен этнакультурнага выхавання ў летніку «Зубраня» (2000); першых дударскіх этна-дыскатэк Беларусі (2001–2005); лідэр-заснавальнік другога пасля «Ліцьвінаў» айчыннага гурта дударскай музыкі і этнаспеваў «Ветах» (1997) – дыпламанта фестываляў Еўрапейскага вяшчальнага саюза («радыйнага» аналага «Еўрабачання») «EBU contemporary folk» у Харватыі, Нямеччыне і Швецыі (2010–2014). Пад яго кіраўніцтвам «Ветах» прадстаўляў фальклор Беларусі ў Палацы Нацый (Жэнева) – другой па значэнні ў Свеце штаб-кватэры Арганізацыі Аб’яднаных Нацый (2017). Адзначаны Ганаровай граматай БДУКМ (2005), Ганаровай граматай Міністэрства культуры (2017).

Выкладае дысцыпліны «Этнаграфія, міфалогія і фальклор беларусаў», «Гісторыя фалькларыстыкі», «Клас фальклорнага выканальніцкага майстэрства».


Энгельс Канстанцінавіч ДарашэвічЭнгельс Канстанцінавіч Дарашэвіч

прафесар кафедры, доктар філасофскіх навук, прафесар

Даследуе гісторыю культуры, філасофіі і эстэтыкі Беларусі, тэорыю фальклору, займаецца культурнай антрапалогіяй.

Скончыў БДУ і аспірантуру пры НАН Беларусі. Працаваў загадчыкам аддзела сацыялогіі культуры Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі.

Аўтар навуковых манаграфій: «Аниол Довгирд – мыслитель эпохи Просвещения» (1971); «Философская и социальная мысль Беларуси эпохи Просвещения» (2010); вучэбнага дапаможніка «Тэорыя фальклору» (2016). Удзельнік калектыўных навуковых манаграфій: «Очерк истории эстетической мысли Белоруссии» (1972, у сааўтарстве з філосафам і эстэтыкам Ул. Конанам); «Философия эпохи просвешения в Белоруссии (1971); «Антология педагогической мысли Белорусской ССР» (1986); «У тэзаўрусе Беларусі» (2011); «Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі» (2017) і інш. Аўтар шэрагу праектаў сацыялагічных даследванняў культуры і міжнацыянальных адносін Беларусі.

Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1994).

Выкладае дысцыпліны «Уводзіны ў спецыяльнасць і інфармацыйная культура спецыяліста», «Тэорыя фальклору», «Культурная антрапалогія».


Вольга Аляксандраўна ЛабачэўскаяВольга Аляксандраўна Лабачэўская

прафесар кафедры, доктар мастацтвазнаўства, дацэнт


Займаецца даследаваннямі ў галіне мастацтвазнаўства, аўдыявізуальнай антрапалогіі, музеялогіі. Вывучае пытанні тэорыі і гісторыі народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Распрацоўвае тэмы па сакральнай геаграфіі і культурным ландшафце, даследуе інсітнае мастацтва як від народнай творчасці, пытанні гісторыі этнаграфічнай фатаграфіі і музеялогіі ў Беларусі.

Скончыла Інстытут жывапісу, скульптуры і архітэктуры імя І.Я. Рэпіна ў Санкт-Пецярбурзе, аспірантуру Навукова-даследчага інстытута мастацкай прамысловасці ў Маскве, дактарантуру БДУКМ. Працавала ў Нацыянальным мастацкім музее Рэспублікі Беларусь, начальнікам аддзела мастацтвазнаўства Навукова-даследчай мастацка-эксперыментальнай лабараторыі УМП ММП БССР, вядучым навуковым супрацоўнікам аддзела традыцыйнага мастацтва Бел ІПК.

Аўтар 242 публікацый, у тым ліку 7 навуковых манаграфій, раздзелаў у калектыўнай манаграфіі «Традыцыйная мастацкая культура Беларусі», вучэбна-метадычнага дапаможніка, шэрагу навукова-папулярных выданняў, сярод якіх найбольш значныя: «Зберагаючы самабытнасць. З гiсторыi народнага мастацтва i промыслаў Беларусi» (1998), «Повязь часоў–беларускі ручнік» (2002, 2009); «Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы» (2009, 2013, 2016); «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава 1911–1912 гадоў» (2011); «Сялянская энцыклапедыя ў творах Мікалая Тарасюка» (2008); «Палескія былі ў творах Івана Супрунчыка» (2012); «Белорусский народный текстиль: художественные основы, взаимосвязи, новации» (2013). Аўтар сцэнарыяў антрапалагічных фільмаў: «Каменныя дзевачкі» (2011); «Брацкая свяча» (2012); «Палігон» (2014); «Самаходы» (2017).

Узнагароджана Ганаровым знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (2001); Ганаровай граматай БДУКМ (2012); Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2014); падзякай Міністра культуры Рэспублікі Беларусь (2015).

Выкладае дысцыпліны «Традыцыйны касцюм беларусаў»; «Народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва»; «Слуцкі пояс – гісторыя і сучаснасць»; «Ахова нематэрыяльнай культурнай спадчыны і фальклору»; «Этнаграфія».


Аляксей Уладзіміравіч РагуляАляксей Уладзіміравіч Рагуля

прафесар кафедры, кандыдат філалагічных навук, прафесар


Даследуе духоўную культуру беларусаў, філасофскія праблемы культурнага працэсу.

Скончыў БДУ і аспірантуру НАН Беларусі. Працаваў загадчыкам кафедры тэорыі і гісторыі культуры БДПУ імя Максіма Танка.

Аўтар навуковых манаграфій «Імгненні» (1979); «Зерне хараства» (2013); падручніка «Беларуская літаратура ў 4-м класе» (1980); адзін з аўтараў дапаможнікаў «Методыка выкладання беларускай літаратуры» (1986); «Родная літаратура для 8 класа» (1989).

Арганізатар кафедры і факультэта народнай культуры ў БДПУ імя Максіма Танка; аўтар комплекса вучэбных праграм і праектаў па беларусазнаўстве; перакладчык на рускую мову філасофскай працы Мікалая Крукоўскага «Бляск і трагедыя ідэалу».

Атрымаў ганаровыя граматы Міністэртсва адукацыі, ганаровае званне «Выдатнік народнай асветы».

Выкладае дысцыпліны «Этнасеміётыка»; «Этнаграфія, міфалогія, фальклор беларусаў».

Таццяна Аляксандраўна ПладуноваТаццяна Аляксандраўна Пладунова

старшы выкладчык кафедры артыст-вакаліст вышэйшай катэгорыі

Даследуе тыпалогію тэмбраў і засваенне вакальнай этнафоніі беларусаў; методыку навучання спевам; мастацкую рэканструкцыю традыцыйных абрадаў і свят у сучасных умовах.

Скончыла БДУКМ і яго аспірантуру. Працавала ў Белдзяржтэлерадыёкампаніі хормайстарам і артыстам-вакалістам фальклор-тэатра «Госьціца»; у Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Аўтар метадычнага дапаможніка «Купальскі спеўнік» (2013).

Удзельнік шэрагу калектыўных навуковых манаграфій: «Вясна на Беларусі» (1998); «Традыцыйная культура і дзеці: праблемы этнавыхавання» (2008); «Творчая спадчына Г.І. Цітовіча» (2010).

Як вядучая і рэжысёр – пастаянны арганізатар: свята Купалля на Рэспубліканскім фестывалі фальклорнага мастацтва «Берагіня» (1999–2016); этнаграфічных канцэртаў цыкла «Фальклор беларускай глыбінкі» (2005–2017). Укладальнік CD «Этна-Суполка БДУКМ» (2010).

Узнагароджана граматамі і падзякамі: БДУКМ; фестываляў EBU contemporary folk (2010, 2012); Спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі (2014). З’яўляецца салісткай гурта дударскай музыкі і этнічных спеваў «Ветах».

Выкладае дысцыпліны «Методыка арганізацыі фальклорнай дзейнасці»; «Методыка выкладання спецдысцыплін»; «Этнафанічны практыкум»; «Уводзіны ў беларускую спеўную этнафонію».


Наталля Віктараўна МатыліцкаяНаталля Віктараўна Матыліцкая

старшы выкладчык кафедры


Даследуе спецыфіку каляндарна-абрадавага фальклору Случчыны; выяўленне песеннага аўтэнтычнага фальклору беларусаў на сучаснай сцэне ў стылях аўтэнтык і фольк-мадэрн.

Скончыла БДУ і аспірантуру НАН Беларусі. Працавала старшым навуковым супрацоўнікам ў Гісторыка-культурным запаведніку «Заслаўе»; загадчыцай аддзела народнай творчасці ў Беларускім Дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту; выкладчыкам БДПУ імя Максіма Танка.

Аўтар шэрагу навуковых публікацый па фальклоры Случчыны і Цэнтральнай Беларусі. Як фолк-спявачка, выпусціла сольны CD «Пчолачка» (2006). Удзельнічала ў складзе гуртоў «Ліцьвіны», «Ur'ja» і «Рада» ў запісу шэрагу CD гэтых калектываў.

Узнагароджана дыпломамі шэрагу Міжнародных фальклорных конкурсаў і фестываляў (2007–2015).

Выкладае вучэбныя дысцыпліны: «Міфалогія», «Этнаграфія, міфалогія і фальклор беларусаў».

Юлія Васільеўна ЛюкевічЮлія Васільеўна Люкевіч

выкладчык кафедры, магістр мастацтвазнаўства

Даследуе вясельныя традыцыі Заходняга Палесся і яго спеўныя сістэмы.

Скончыла БДУКМ, магістратуру Інстытута падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі. Працавала навуковым супрацоўнікам Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту.

Аўтар шэрагу навуковых публікацый па традыцыйнай абраднасці Заходняга Палесся. Пад яе кіраўніцтвам выпускнікі 2016 года здзейнілі дыпломны праект «Жнівень: свята ўраджаю» на аўтэнтычных экспедыцыйных матэрыялах заходнепалескага Жніва.

Узнагарожжана граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за перамогу ў конкурсе навуковых работ (2015).

Выкладае дысцыпліны «ВНТ: каляндарна-абрадавая творчасць»; «Фальклорны практыкум: беларускі народны каляндар»; «Методыка арганізацыі фальклорнай дзейнасці»; «Фальклорны практыкум».


Эвеліна Вячаславаўна ШчадрынаЭвеліна Вячаславаўна Шчадрына

старшы выкладчык кафедры, магістр мастацтваў


Даследуе этнафонію і музыку вуснай традыцыі Беларусі, заканамернасці рэвіталізацыі фальклору.

Скончыла БДУКМ, яго магістратуру і аспірантуру. Працавала ў Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Удзельнічала ў напісанні калектыўных навуковых манаграфій: «Штудыі Рэспубліканскай сезоннай фальклорнай школы» (2007); «Творчая спадчына Г.І.Цітовіча» (2010).

З’яўляецца кіраўніком курсавога фальклорнага гурта «Страла» (2011), салісткай гурта дударскай музыкі і этнічных спеваў «Ветах» (2003). З 2017 года – салістка праета К.Яськова «Кросны Макошы» для народнага голаса, струнных, раяля і ўдарных, напісанага для Дзяржаўнага камернага аркестра Рэспублікі Беларусь (дырыжор Яўген Бушкоў).

Узнагароджана дыпломамі міжнародных фальклорных фестываляў, Спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі (2015).

Выкладае вучэбныя дысцыпліны: «Вусная народная творчасць»; «Фальклорны практыкум»; «Этнаграфія, міфалогія і фальклор беларусаў»; «Этнамузыкалогія»; «Сольныя спевы»; «Пастаноўка голасу».


Наталля Вячаславаўна ПетуховаНаталля Вячаславаўна Петухова

старшы выкладчык кафедры, кандыдат педагагiчных навук,
магістр педагогікі, артыст-вакаліст першай катэгорыі


Даследуе этнапедагогiку, народныя спевы і музыку вуснай традыцыі.

Скончыла БДПУ iмя Максіма Танка, магістратуру і аспірантуру БДУКМ. Працавала ў фальклор-тэатры «Госьцiца» Белдзяржтэлерадыёкампанii. З’яўляецца аўтарам шэрагу публікацый па этнапедагогіцы.

Як спявачка ўдзельнічала ў: пастаноўцы спектаклей фальклор-тэатра «Госьцiца»; музычным фiльме Белдзяржтэлерадыёкампанii «Там, дзе Нямiга…»; запiсы некалькіх CD фальклор-тэатра «Госьцiца» і гурта «Ur'ja».

За навуковае кiраўнiцтва студэнцкімі работамі ўзнагароджана граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Выкладае вучэбныя дысцыпліны: «Фальклорны практыкум»; «Вусная народная творчасць»; «Этнаграфiя, мiфалогiя і фальклор беларусаў».


Вячаслаў Андрэевіч КрасулінВячаслаў Андрэевіч Красулін

выкладчык кафедры, канцэртмайстар, магістр мастацтвазнаўства

Даследуе традыцыю абыходных абрадаў Беларускага Падзвіння, дударскую музыку, займаецца аўдыявізуальнай антрапалогіяй.

Скончыў БДУКМ, магістратуру Інстытута падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі і аспірантуру БДУКМ. Працаваў канцэртмайстрам ДУА «Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Кантакт” горада Мінска».

З’яўляецца аўтарам шэрагу публікацый па кампаратыўным вывучэнні фальклору, а таксама – тэхнічным рэдактарам, дызайненам і аўтарам вёрсткі штогадовай навуковай серыі зборнікаў навуковых прац «Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі)» (2009–2017).

Узнагароджаны дыпломамі фестываляў EBU contemporary folk (2010, 2012); дыпломам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за перамогу ў конкурсе навуковых работ (2013); дыпломам СПбІК (2016).

Выкладае вучэбныя дысцыпліны: «Тэхнічныя сродкі аўдыя- i відэязапісу»; «Каляндарна-абрадавая творчасць»; «Этнафанічны практыкум»; «Этнасеміётыка».


Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў© Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў

<img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" />
windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> Супрацоўнікі кафедры