Пропустить контент

Библиотека Белорусского государственного университета культуры и искусств Posts

Прэзентацыя ўзноўленага «Букваря языка славенскаго»

Posted in Новости

«Літарам навучыцца трэба, а навучыўшыся, розум мець»

(Аляксандр Багаткевіч)

30 жніўня 2012 г. у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбылася прэзентацыя ўзноўленага «Букваря языка славенскаго», які быў выдадзены ў 1767 г. Віленскай Троіцкай друкарняй кірылічнымі літарамі на царкоўнаславянскай мове. Адзін з двух арыгіналаў, якія захаваліся ў свеце, зберагаецца ў НББ. Гэты арыгінал і быў у цэнтры ўвагі на прэзентацыі. Факсімільная копія адмыслова перадае аўтэнтычныя асаблівасці друку і бытавання. Да факсіміле асобнай кніжкай даданы нарыс Алеся Сушы «Буквар у жыцці нашых продкаў» на беларускай, рускай і англійскай мовах, а таксама тэкст Буквара ў перакладзе на рускую мову. Абедзве кнігі аб’яднаны ў футарал.

Кнігі памятаюць

Posted in Новости

3 верасня 2012 г. споўнілася б 85 гадоў выдатнаму беларускаму пісьменніку Алесю Адамовічу. Пры жыцці ён не аднаразова наведваў наш універсітэт. Творчыя сустрэчы з ім заўсёды выклікалі цікавасць і збіралі поўныя аўдыторыі студэнтаў, выкладчыкаў і супрацоўнікаў. Сустрэчы з А. Адамовічам ладзіў загадчык кафедры літаратуры, прафесар, выдатны літаратуразнавец Мікола Грынчык. Яны сябравалі. Аб’ядноўвала іх не толькі агульная справа, але і тыя выпрабаванні, што выпалі на іх долю. Абодва ўдзельнічалі ў партызанскай барацьбе супраць фашысцкіх захопнікаў. Пра іх сяброўства расказаць ўжо няма каму. М. Грынчыка таксама няма з намі, але кнігі з аўтографамі Алеся Адамовіча, што некалі падараваў ён М. Грынчыку, раскажуць пра многае.

Выстава “Вас вітае ўніверсітэт”

Posted in Новости

У чытальнай зале бібліятэкі экспануецца выстава “Вас вітае ўніверсітэт”, прысвечаная пачатку чарговага навучальнага года. На паліцах прадстаўлены матэрыялы аб навучальным працэссе і творчым жыцці студэнтаў ва ўніверсітэце. Адкрывае выставу прывітальнае слова рэктара БДУКМ Б.У. Святлова, надрукаванае ў спецыяльным выпуску студэнцкай газеты “ALMA papera» (№ 3 (46) 1 верасня-30 верасня 2012 года). Таксама прадстаўлены матэрыялы аб дзейнасці факультэтаў, кафедр, надрукаваных у перыядычных выданнях: Літаратура і мастацтва, Культура, Настаўніцкая газета, Краязнаўчая газета, Музычнае і тэатральнае мастацтва, Бібліятэчны свет, Мастацтва ў 2011-2012 гадах. Выстава прызначана першакурснікам, навучэнцам, выкладчыкам, супрацоўнікам і гасцям УНІВЕРСІТЭТА.

Пабачыў свет біябібліяграфічны паказальнік прац прафесара В.Е. Лявончыкава, падрыхтаваны бібліятэкай БДУКМ

Posted in Новости

Пабачыў свет біябібліяграфічны паказальнік, прысвечаны выдатнаму беларускаму вучонаму, доктару педагагічных навук, прафесару кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных камунікацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, акадэміку Міжнароднай акадэміі інфарматызацыі В.Е. Лявончыкаву, стваральніку навукова-педагагічнай школы ў галіне бібліятэказнаўства і бібліяграфазнаўства Беларусі, імя якога ўключана ў слоўнік «2000 вядомых навукоўцаў свету» Міжнароднага біяграфічнага цэнтра ў Кэмбрыджы, аўтару манаграфій, падручнікаў, слоўнікаў, артыкулаў па тэорыі, гісторыі і методыцы беларускай бібліяграфіі.