Пропустить контент

Пабачыў свет біябібліяграфічны паказальнік прац прафесара В.Е. Лявончыкава, падрыхтаваны бібліятэкай БДУКМ

Posted in Новости

Пабачыў свет біябібліяграфічны паказальнік, прысвечаны выдатнаму беларускаму вучонаму, доктару педагагічных навук, прафесару кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных камунікацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, акадэміку Міжнароднай акадэміі інфарматызацыі В.Е. Лявончыкаву, стваральніку навукова-педагагічнай школы ў галіне бібліятэказнаўства і бібліяграфазнаўства Беларусі, імя якога ўключана ў слоўнік «2000 вядомых навукоўцаў свету» Міжнароднага біяграфічнага цэнтра ў Кэмбрыджы, аўтару манаграфій, падручнікаў, слоўнікаў, артыкулаў па тэорыі, гісторыі і методыцы беларускай бібліяграфіі.

Адкрывае выданне артыкул загадчыка кафедры тэорыі і гісторыі ІДК прафесара В.А. Касап і канд. пед. навук, дацэнта В.І. Саітовай «К юбилею Василия Емельяновича Леончикова – ведущего белорусского педагога и ученого области библиографоведения и библиотековедения», у якім адлюстроўваецца творчы шлях В.Е. Лявончыкава, аналізуюцца яго навуковыя погляды.

У раздзеле “Бібліяграфічны спіс арыгінальных прац, прац пад навуковай рэдакцыяй і рэцэнзаваных прац” змешчаны работы В.Е. Лявончыкава з 1967 г. па люты 2012 г. Запісы згрупаваны ў храналагічным парадку – па гадах выдання, у межах года – па відах дакументаў. Навукова-дапаможны апарат выдання ўключае: Алфавітны паказальнік загалоўкаў прац В.Е. Лявончыкава; Паказальнік прац, рэцэнзаваных В.Е. Лявончыкавым; Паказальнік загалоўкаў прац, выдадзеных пад рэдакцыяй В.Е. Лявончыкава; Імянны паказальнік (аўтараў і сааўтараў публікацый, персаналій).

Паказальнік выдадзены ў серыі «Дзеячы навукі і культуры Беларусі», якая заснавана бібліятэкай БДУКМ у 1993 г. Складльнікі даведніка галоўны бібліёграф аддзела даведачна-бібліяграфічнай і інфармацыйнай работы Т.В. Ішуціна і заг. аддзела рэдкіх кніг і дакументаў Т.А. Самайлюк спадзяюцца, што праца будзе карысна не толькі навукоўцам і практыкам у галіне бібліяграфазнаўства, беларускай бібліяграфіі, навукова-інфармацыйнай дзейнасці, выкладчыкам, студэнтам, аспірантам, бібліятэчным работнікам, але і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі культуры Беларусі.