Пошук па сайту
Гжельский государственный университетГомельский государственный технический университет
Белорусский государственный экономический университетБелорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный технологический университетФНКА Белорусов России
Нравится

Погода Минск
Информация сайта pogoda.by
Правілы афармлення матэрыялаў

Матэрыялы для публікацыі ў часопісе “Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў” падаюцца надрукаванымі 14 кеглем (шрыфт Times New Roman Cyr) на лістах фарматам А4 і электронным носьбіце. На старонцы павінна змяшчацца 29–30 радкоў, у радку – 60 знакаў з улікам інтэрвалаў паміж словамі. Абзацны водступ складае 0,8 см. Аб’ём артыкула да 10 старонак. Структура артыкула павінна адпавядаць патрабаванням ВАК Рэспублікі Беларусь да навуковых публікацый.

Загаловак друкуецца вялікімі літарамі. Перад загалоўкам змяшчаюцца ініцыялы і прозвішча аўтара. Пасля загалоўка змяшчаецца анатацыя на мове арыгінала аб’ёмам да 100–150 слоў.

Калі пры напісанні артыкула былі выкарыстаны апублікаваныя матэрыялы іншых аўтараў, то на іх робяцца спасылкі. Яны змяшчаюцца пасля тэксту ў алфавітным парадку. У тэксце ў квадратных дужках указваюцца парадкавы нумар крыніцы згодна спісу і старонка.

Спасылкі на неапублікаваныя работы (за выключэннем дысертацый) не дапускаюцца.

Фактычны матэрыял у артыкуле павінен быць вывераны, аб чым на палях робіцца адзнака з роспісам аўтара.

Пасля спіса літаратуры змяшчаюцца прозвішча і імя аўтара, назва артыкула і анатацыя на англійскай мове аб’ёмам да 100–150 слоў.

У канцы артыкула аўтар паведамляе наступныя звесткі: прозвішча, імя, імя па бацьку, месца работы, пасаду, вучоную ступень і званне, сферу навуковых інтарэсаў, службовы і дамашні адрас, нумар тэлефона.

Да артыкула прыкладаюцца рэкамендацыя да публікацыі (кафедры) і рэцэнзія (знешняя), завераныя подпісамі і пячаткамі.

Рэдакцыя можа вярнуць артыкул аўтару на дапрацоўку. Дапрацаваны тэкст аўтар павінен вярнуць разам з першапачатковым экзэмплярам і адказам на ўсе заўвагі. Рэдакцыя мае права адхіліць артыкул.


Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў© Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў

<img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" />
windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> Правілы афармлення матэрыялаў